Едно от най-дивите, непознати и красиви кътчета на Родопа планина се намира съвсем близо до местата, които могат да бъдат определени като цивилизовани.

Кръстава е село в Южна България, в територията на община Велинград. От СПА – столицата го делят само 26 километра, а от Якоруда е на 35 км. Планинската местност е съставена предимно от борови и смърчови гори. Което превръща Кръстава в идеалното място за излети и любители на планината. Името на селото нашумя около казуса за волфрамовата мина „Грънчарица“. Тя се намира много близо до него.

От околностите на селото се виждат три планини Рила, Пирин, Родопи, както и върховете Вихрен, Мусала, Голяма Сютка и Малка Сютка. Като населена местност съществува от 1790 г. сочат историческите архиви, а като кметство е обособено от 1979 година.

До 1912 година над селото е имало българска застава и това не е случайно, до този момент отвъд пределите на селото земята не се водела българска, тя влязла в пределите на страната след Илинденско – Преображенското въстание.

16карта

Кръстава винаги е имала стратегическо местоположение от военна гледна точка, още в древността там се издигала крепост, която трябвало да брани земите на деспот Слав, владетелят на крепостта Цепина. Днес то ще ви порази с постройки, които са над стогодишни, като тази къшла, например. А също така ще ви изненада старец, на повече от деветдесет години, който мъкне като младеж чувал картофи на гърба си.

16къща кръстава

Като село Кръстава се е обособило на 24 октомври 1975 година. През 1978 година към него се присъединяват обитателите на местностите Крантийте и Горица (Асанова), които и сега са отделни махали. През 1887 година Христо Попконстантинов обнародва статистика за броя на домакинствата в тукашните колиби, в която Кръстава (Крастава) е посочено като селище с 50-60 помашки семейства.

16Krystava

 

Тогавашният им поминък бил отглеждането на добитък, чието месо и вълна сетне разменяли по пазарите в Тракия за плодове и жито. Заради суровите планински условия, местните хора не можели да си насадят грозде или зеленчуци, единствените култури, които ставали през крехкото лято били фасулът и картофите, а от плодните дръвчета – дивите сливи. В по-късни времена спасителен пояс се оказала и преработката на дървесина. Днес в околностите на селото ще намерите и горски плодове, а през това лято, заради обилните валежи и много вкусни манатарки.

16кръстава

В близост до Кръстава се намират останките от старинна крепост наречена Калята. Местните разказват и легендата за прокълната пещера пълна със злато. Кръстава е наречено така, защото при изкоп е намерен стар каменен кръст от църква, доказващ, че там е било християнско село, чиято църква е била унищожена от турците. Според други предания пък, името идвало от древен кръстопът на два римски пътя, които отвеждат към Гърция и сърцето на Тракия.