До края на месеца мобилните екипи на полицията ще обходят селата на териториите на общините Велинград, Брацигово, Ракитово и Пазарджик. Потърсте своето населено място в списъка, като в него са упоменати местата и началният час на срещите със служителите на полицията.

гр. Ракитово, община Ракитово 21.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
гр. Костандово, община Ракитово 14.40 часа
с. Дорково, община Ракитово 15.20 часа
с. Росен, община Пазарджик 22.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Цар Асен, община Пазарджик 14.40 часа
с. Свобода, община Стрелча 15.20 часа
с. Лозен, община Септември 23.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Габровица, община Белово 15.00 часа
с. Оборище, община Панагюрище 24.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Поибрене, община Панагюрище 15.00 часа
с. Мало Конаре, община Пазарджик 27.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Хаджиево, община Пазарджик 14.40 часа
с. Говедаре, община Пазарджик 15.20 часа
с. Света Петка, община Велинград 28.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Юндола, община Велинград 15.00 часа
с. Грашево, община Велинград 29.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Побит камък, община Сърница 15.00 часа
гр. Брацигово, община Брацигово 30.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Розово, община Брацигово 14.40 часа
с. Равногор, община Брацигово 15.20 часа
с. Ивайло, община Пазарджик 31.08.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Драгор, община Пазарджик 14.40 часа
с. Динката, община Пазарджик 15.20 часа