Александър Арнаудов е историк, краевед, дълги години е завеждал отделите „Възраждане“ и „Етнография“ в Регионалния исторически музей-Пазарджик. Изследовател на миналото и културното наследство на Пазарджишкия регион, на Чепинския край, на местния фолклор, на Катедралната църква “ Успение на Света Богородица“. Той е един от радетелите, и впоследствие, един от авторите на „Енциклопедия Пазарджик“. Автор е на изследвания за Константин Величков, за Хаджи Найден Йованович, Никифор Попконстантинов, Тодор Банчев и много други.

Отличен е със званието „ Почетен гражданин на Пазарджик” на 19 май 2017 г. с решение на Общински съвет-Пазарджик.