За трети път Община Стрелча и местното читалище „Просвещение – 1871“ канят почитателите на инстроменталното, певческото, танцовото и словесното фолклорно наследство на Етнографски фестивал на Средногорието, който ще се проведе на 29 септември.

В  Етнографския фестивал на Средногорието, организиран от Община Стрелча могат да участват  фолклорни състави и индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти представящи автентичен за Средногорието фолклор.

Фестивалът  има състезателен  характер и е организиран в следните категории:

І. Певчески и инструментален фолклор.

  • Времетраене на едно изпълнение – 4 минути

Един състав разполага с 15 минути за изпълнения

ІІ. Танцов фолклор

  • Един състав разполага с 20 минути за изпълнение

ІІІ. Словесен и обреден фолклор

  • Един състав разполага с 15 минути за изпълнение

Изпълненията ще бъдат оценявани от професионално жури. На отличените ще бъдат  присъдени награди /плакет и грамота/, както и парична премия за първо място във всяка отделна категория.

Такса за участие не се изисква. Разходите за пътни са за сметка на участниците.

Желаещите да участват във фестивала трябва да  изпратят заявка по образец до 05 септември  на адрес: Община Стрелча, гр. Стрелча 4530, пл. „Дружба” № 2 и e-mail: kmet.strelcha@gmail.com

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията с цел създаване на архив на фестивала без да заплащат права и обезщетения.

 

За контакти и информация: 03532 2020, вътр. 114