Във връзка с извършването на строителни дейности на обект “Реконструкция на съществуващо кръстовище в “Кръгово кръстовище на бул. “Александър Стамболийски” и улица “Петър Бонев” с реконструкция на инженерната инфраструктура”, със заповед от 05.09.2018 г. се въвежда временен режим на движение и затваряне на работния участък от 08.00 часа на 08.09.2018 година (събота) до 17.00 часа на 09.09.2018 г. (неделя).

Временната организация на движението е регулирана с пътни знаци и насочва движението по най-близките маршрути.