Синдикалната федерация на служителите в МВР с особено внимание очаква решението за министър на вътрешните работи.

Напомняме, че договорените условия от срещата с премиера на 10.01.2018 г. , при които временно прекратихме протестните си действия, включваха и искания / освен повишаването на основните заплати в МВР/, които до момента не са намерили развитие.

Постигнатият на срещата с министър председателя на Република България г-н Бойко Борисов добър резултат е на път напълно да бъде обезличен от начина , по който се води социалният диалог в МВР, и липсата на каквото и да било намерение на управляващия го политически екип за конструктивност, непреднамереност и уважение към нас като партньори.

Приветстваме думите на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, произнесени на Международна конференция от 01.09.2018 г., че „социалната проблематика е тема, която е сред прерогативите и суверенитета на всяка една държава“ и в този смисъл очакваме лидерите на управляващата коалиция да вземат правилното решение относно избора на министър на вътрешните работи, доколкото реформата в Министерството е безусловна и поета като ангажимент на най-високо правителствено ниво.

Проявената от СФСМВР толерантност и коректност по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, която има за цел да не се увеличава напрежението и да се осигури максимално спокойствие и сигурност на гостите и гражданите на страната при провеждането му, както и с оглед изпълнение на поети ангажименти за съвместна работа по промените, не бяха оценени правилно.

СФСМВР няма да даде толеранс от 100 дни на нов министър по отношение решаването на проблемите в МВР. Надяваме се постът да бъде зает от човек не само с политически и законотворчески опит, но и познаващ работата и проблемите на Министерството.

Искаме реален диалог, на равноправни начала, с ясно разписани отговорности и срокове за изпълнение

 

СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР (СФСМВР) е най-голямата синдикална организация в МВР. Основана е през февруари 2009  година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 9 000 служители на МВР – както  полицаи, пожарникари и спасители, така и държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.

Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически интереси и права на членовете си в сферата на трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасните условия на труд, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация на служителите в МВР.

СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.