Деветстотин и петдесет деца от община Пазарджик ще видят за първи път класна стая на 17 септември, когато ще открием новата учебна година, съобщи днес кметът Тодор Попов. 750 от малчуганите ще учат азбуката в Пазарджик, а останалите 194 ще предпочетат селските школа. Всеки първолак ще получи като подарък от Община Пазарджик и книжката на Станка Вълкова и Борислав Мирчев – „България в моя детски свят“, тя съдържа подбрани текстове, посветени на България и родния дом.

За тази учебна година са направени текущи ремонти по сградния фонд, в размер на 360 000 лв., каза кметът. Като 130 000 лв. са вложени в училищата, а около 230 000 лв. в детските градини. 260 000 лв. от цялата сума е предоставена от общината, а останалите са от републиканския бюджет и 10 000 лв. дарения от родители.