Ето къде и кога ще можете да се срещнете с мобилните полицейски екипи във вашето населено място до края на месеца.

Населено място, където ще се осъществяват срещи и прием на граждани Дата на провеждане на срещи и прием на граждани Час на посещение в населеното место Времеви период на провеждане на срещи и прием на граждани
с. Карабунар, община Септември 12.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Виноградец, община Септември 14.40 часа
с. Славовица, община Септември 15.20 часа
с. Исперихово, община Брацигово 13.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Козарско, община Брацигово 14.40 часа
с. Жребичко, община Брацигово 15.20 часа
с. Звъничево, община Пазарджик 14.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Ковачево, община Септември 14.40 часа
с. Злокучене, община Септември 15.20 часа
с. Ивайло, община Пазарджик 17.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Сарая, община Пазарджик 14.40 часа
с. Гелеменово, община Пазарджик 15.20 часа
гр. Брацигово, община Брацигово 18.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Розово, община Брацигово 14.40 часа
с. Равногор, община Брацигово 15.20 часа
с. Нова Махала, община Батак 19.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Фотиново, община Батак 15.00 часа
с. Овчеполци, община Пазарджик 20.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Блатница, община Пазарджик 14.40 часа
с. Смилец, община Стрелча 15.20 часа
с. Главиница, община Пазарджик 21.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Алеко Константиново,

община Пазарджик

14.40 часа
с. Црънча, община Пазарджик 15.20 часа
с. Мокрище, община Пазарджик 25.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Ляхово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Паталеница, община Пазарджик 15.20 часа
с. Росен, община Пазарджик 26.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Цар Асен, община Пазарджик 14.40 часа
с. Свобода, община Стрелча 15.20 часа
с. Света Петка, община Велинград 27.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Юндола, община Велинград 15.00 часа
с. Бъта, община Панагюрище 28.09.2018 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Баня, община Панагюрище 15.00 часа