*Частица от кръста Господен е вграден в тази икона на Светите равноапостоли Константин и Елена

Светата православна църква извършва поклонение на светия Кръст Господен четири пъти през годината: на третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември.

Празникът Въздвижение на светия и животворящ Кръст Господен е установен във връзка със следните събития в историята на Христовата църква: 1. Чудесното явяване на св. Кръст на император Константин Велики; 2. Намирането на светия Кръст на Голгота; 3. Връщането на животворящия Кръст от персийски плен.

В началото на четвъртия век няколко съуправители или кесари разделили помежду си обширната територия на Римската империя. Максентий управлявал Италия със столицата Рим. Той бил жесток, користолюбив, властолюбив. Проявил се като тиранин. Римляните страдали много от тежкото иго, което им наложил. Затова те потърсили избавление, помощ срещу него от Константин, под чиято власт се намирали земите на днешните държави Англия, Франция и Испания.

През октомври 312 г. Константин потеглил с войските си към Рим, гдето Максентий решил да се отбранява. Силите на Максентий били по-големи от тези, с които разполагал Константин. Настъпващият от север Константин чувствал, че му е нужна помощ от небето. Той вярвал, че с тая помощ ще може да освободи Рим от тиранина. Езическата религия му била съвсем чужда. Но не бил още и християнин. Обхванат от тревога, не знаел как да се моли за подкрепа от Небето. И Бог му помогнал. В чудно видение му открил истината.

Слънцето клоняло на запад. Константин видял на небето сияещ кръст и над него надпис: “С това ще победиш”!

Войниците видели също това чудно знамение и силно се уплашили. Дотогава кръстът бил считан за лош предвестник, понеже е бил използван като оръдие за позорно наказание.

През настъпилата нощ Сам Господ Иисус Христос се явил насън на Константин и му заповядал да направи знаме, подобно на кръста, и да начертае кръст на щитовете и шлемовете на войниците. Константин изпълнил заповедта. В същото време повикал при себе си войници християни и ги запитал какво значат тези видения. Те му отговорили, че Иисус Христос е Единородният Син на истинския Бог, че е слязъл на земята да спаси човеците и че кръстът е знак за победа над смъртта и символ на безсмъртие.

Константин останал поразен от случилото се. И оттогава започнал да почита истинския Бог и да изучава Свещеното Писание.

Със силата на Кръста Константин предприел нападение за освобождението на Рим. Пламнала жестока битка. Войската на Максентий била разбита. Той побягнал, за да се спаси. Но се удавил в реката Тибър.

Константин влязъл тържествено в Рим. Той разбрал, че победата му е дадена от Господа. Затова, когато по-късно му издигнали статуя, заповядал да поставят в ръката й дълго копие във вид на кръст и да напишат думи: “С това спасително знаме спасих и освободих този град от игото на тиранина”.

В памет на това събитие светата Православна църква прославя божествената сила на Кръста Господен като оръжие на победата и пее: “Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на нашия благочестив народ победа над враговете и като пазиш чрез Кръста Си Твоето общество”.

Видението на кръста се повторило на Константин още два пъти. Това усилило до такава степен разположението му към християнската вяра, че най-после се решил да я приеме. Това негово решение се затвърдило от факта, че майка му, царица Елена, била вече християнка. Тя и той са причислени от Православната църква към лика на светиите. Наречени са равноапостолни, защото, подобно на апостолите, разпространявали ревностно християнската вяра.

Света Елена отишла в Палестина, за да види страната, гдето живял и страдал Спасителят. По поръка на своя син тя се погрижила да се издигнат църкви на местата, осветени от евангелските събития.

Езичници и евреи, от омраза към християните, се опитали да заличат и спомена за тези места. Те затрупали с пръст пещерата на Гроба Господен и поставили над нея идолско капище. Изображения на езически богове били дигнати и над Голгота и над Витлеемската пещера. Света Елена заповядала да разрушат капището, да съборят идолите и да разкопаят пещерата на светия Гроб. Близо до нея Константин изградил храм в чест на Христовото Възкресение. Той писал на Йерусалимския архиепископ Макарий и на палестинския управител да украсят храма великолепно. Църкви били издигнати също на Елеонската планина, над Витлеемската пещера и другаде.

Света Елена пожелала най-вече да открие самия Кръст, на който бил разпънат Спасителят. След дълги издирвания били намерени трите кръста, зарити в земята. При тях се намирала дъската с надписи. Но как да узнае кой от трите кръста е бил кръстът на Спасителя? По съвета на архиепископ Макарий били допрени кръстовете един след друг до болна жена. Щом се допрял до нея Христовият кръст, тя оздравяла. Умрял човек, когото носели към гробището, възкръснал, като бил доближен до животворящия Христов кръст. Тези чудеса разрешили всички съмнения.

Архиепископ Макарий застанал на специално издигнато място. Въздигнал високо кръста, та целия многоброен народ да го види и да му се поклони. След това го раздвижил на всички посоки. Християните се покланяли ниско и възклицавали радостно и умилително: “Господи, помилуй!”

Множество езичници и юдеи повярвали в Христа и приели свето Кръщение.

Това станало в 326 г.

Община Пазарджик Кръстан Кръстина Кръстинка Кръстьо Кръстю Кънчо Ставри Кръстанка Кръстана Кръстин Къна Общо
Пазарджик 13 36 12 107 26 20 5 51 20 5 1 296
Алеко

Константи

ново

0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 6
Априлци 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Братаница 0 0 0 3 0 1 0 3 1 0 0 8
Величково 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4
Гелеменово 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Главиница 0 0 0 1 1 0 0 9 0 0 1 12
Говедаре 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4
Дебръщица 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6
Добровница 0 0 0 3 0 1 0 2 2 0 0 8
Драгор 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
Звъничево 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 0 7
Ивайло 2 0 0 4 1 1 0 2 2 0 0 12
КралиМарко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ляхово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МалоКонаре 2 3 1 10 2 3 0 2 3 1 0 27
Мирянци 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Мокрище 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5
Овчеполци 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Огняново 0 0 0 3 1 2 0 3 0 0 0 9
Паталеница 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 5
Пищигово 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Росен 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
Сарая 0 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 7
Сбор 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
Синитово 1 2 0 5 3 0 0 2 1 0 0 14
Тополидол 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Хаджиево 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Цар Асен 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Црънча 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Черногорово 0 1 0 8 1 0 0 2 3 0 0 15
Юнаците 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Общо 24 44 14 166 45 31 5 99 41 6 2 477