Офертите за изработването на технически проекти при основния ремонт на над 80 км републикански пътища ще бъдат отворени днес в 14 ч., съобщиха от АПИ.

Възоснова на проекти, които ще бъдат направени, след това ще бъдат рехабилитирани близо 33 км от третокласния път ІIІ-606 Копривщица – Стрелча, 17 км от Златишкия проход – път ІI-37 Eтрополе – Златица, 11 км от път ІIІ-8001 Калотина – Беренде – Каленица – път III-813 и 20 км от път ІIІ-1403 Подгоре – Шишманово – гара Макреш – /о.п. Видин – Димово/.

Обществената поръчка е в 4 обособени позиции:

В обособена позиция №1 са 32,8 км от път ІIІ-606 Копривщица – Стрелча от км 0+000 до км 32+852.Пътят е на територията на областите София и Пазарджик. Между 10-ти и 13-ти км участъкът преминава през гр. Копривщица. Предвиден е и ремонтът на 6 мостови съоръжения. Четири от тях са над река Тополница, а останалите са над реките Топлика и Въртопска. Индикативната стойност за изработването на техническия проект е 290 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 150 дни.

В обособена позиция №2 е ремонтът на 16,7 км от Златишкия проход – път ІI-37 Eтрополе – Златица от км 20+964 до км 35+580 и от км 42+810 до км 44+820. Предвидено е и изработването на технически проект за ремонта на моста над р. Балъм дере при 44-ти км. Индикативната стойност за обособената позиция е 135 000 лв. без ДДС, а срокът е 120 дни.

В обособена позиция №3 е път ІIІ-8001 Калотина – Беренде – Каленица – път III-813 от км 0+000 до км 10+900. Участъкът, с дължина близо 11 км, преминава през три населени места – с. Калотина, с. Беренде извор и с. Беренде. Ще се ремонтират и 3 мостови съоръжения. Две от тях са над река Нишава, а третото е над дере. Индикативната стойност е 99 000 лв. без ДДС, а срокът е 100 дни.

В обособена позиция №4 са 20,4 км от път ІIІ-1403 Подгоре – Шишманово – гара Макреш – /о.п. Видин – Димово/ от км 0+000 до км 20+450. Участъкът преминава през с. Подгоре, с. Шишманово и с. Макреш.Ще бъдат основно ремонтирани 4 мостови съоръжения по третокласния път. Индикативната стойност за изготвянето на проекта е 180 000 лв. без ДДС. Срокът е 120 дни.

Бъдещите изпълнители на обществената поръчка ще трябва да направят геодезически измервания, конструктивно обследване на прилежащите съоръжения, инженерно-геоложки проучвания и изработване на инвестиционен (технически) проект. При изготвянето на техническите проекти за рехабилитация на четирите пътни участъка ще бъдат предвидени мерки за възстановяване на отводняването и основен ремонт на компрометираните водостоци и пътни принадлежности.

Общата индикативна стойност за изпълнение на обществената поръчка в четирите обособени позиции е 704 000 лв. без ДДС. Средствата са от бюджета на АПИ.