Голяма част от гроздовите масиви край Бошуля, Карабунар и Виноградец вече са обрани съобщиха селскостопански производители. Реколтата за разлика от предходната година е с доста по-висока захарност, а цените за отделните сортове започват от 0.75 лв. за килограм. Бялото грозде стига и до лев, заради жежкия август и проливните дъждове през юни и юли, които напълниха гроздовете, а жегата ги наля със захар. Денонощно необраните лозя се охраняват от жандармерия и местните полицаи. Хубаво грозде можете да си купите директно от лозята, почти навсякъде където се бере има и импровизирани борси за търговия.