На сесията си на 26 септември 2018 г. Общинският съвет в Ракитово одобри съществуването на следните маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2018/2019 г.

Средно училище „ Св.Кл.Охридски“-гр.Ракитово

-VI б-клас- 17 ученика при минимум 18

-VII б клас- 17 ученика при минимум 18

-IX б клас- 14 ученика при минимум 18

-IX в клас- 17 ученика при минимум 18

-XI а –клас- 15 ученика при минимум 18

-XI б клас- 14 ученика при минимум 18

-XII б клас- 16 ученика при минимум 18

Формирането на маломерните паралелки се прави на основание Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.