Относно сигналите и последвалите коментари на наши съграждани във връзка с репатриране на автомобили от обособените места за кратковременно паркиране „Синя зона“ след 19:00 часа бихме искали да разясним, че това се случва в изпълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.

Съгласно записаното в документа след изтичане на работното време на съответната зона за почасово платено паркиране задържаният със скоба автомобил следва да бъде принудително преместен от мястото на паркирането по реда на чл. 168 от Закона за движение по пътищата.

Или казано с други думи – след 19:00 часа специализираният автомобил „Паяк“ репатрира само и единствено автомобили, на които е поставена „скоба“, която пък не е била освободена до края на работното време. Тези автомобили се извозват до специализирания паркинг, от където собствениците им могат да ги освободят, след заплащане на съответните такси.

В случая и дума не може да става за „своеволие“ или „надвишаване ва права“. Специализираните екипи, които работят на територията на Община Пазарджик са натоварени със задачата да прилагат регламентираната нормативна уредба с цел повече ред в паркирането на автомобилите в областния център, осигуряването на по-добра жизнена среда, повече сигурност за гражданите и превенция срещу ПТП.

Всички останали въпроси, провокации, интерпретации на нормативната уредба са спекулация и не снемат отговорността от водачите на МПС да съблюдават и спазват законите на страната.

От общината

Във връзка с граждански сигнал, който Община Пазарджик получи преди минути, бихме искали да информираме всички граждани, че днес между 19:00 – 20:00 часа “паякът” е вдигал само и единствено автомобили, на които вече им е поставена “скоба”, която не е освободена в работно време. Автомобилите са общо 6 на брой и са транспортирани на паркинга за репариране на автомобили, където към момента са останали 4 от тях. Апелираме към собствениците на тези МПС да ги освободят тази вечер до 22:00 часа или утре (събота, 29-и септември) до 12:00 часа.