На 30 октомври 2018 г. в Център „Човеколюбие” се проведе обучителен модул „Трениране на социални умения” на тема „Карти на живота”. Присъстваха представители на социалната услуга и съмишленици на каузата за психично здраве.

Д-р Емил Марков – психиатър-консултант към социалната услуга, и управителят на Център „Човеколюбие” Мария Мерджанова проведоха обучение по изготвяне на „карти на живота”. Чрез графично онагледяване на житейския път, участниците имаха възможност да осмислят своя опит и преживявания, да направят равносметка и начертаят с позитивна нагласа план за бъдещето.

Обучителен модул „Трениране на социални умения” се провежда всяка седмица и е насочен към повишаване на психологическата и социална грамотност, придобиване на по-добри комуникативни умения и ефективното участие на хората с психични разстройства в социалния живот на обществото.