Първи ноември е Ден на народните будители. Посветен е на делото на книжовниците, просветителите, борците за национално освобождение. Тези, които са съхранили духовните ценности и морал на българската нация през вековете.
„В навечерието на празника ученици от ПГХВТ „Ат.Ченгелев” посетиха читалнята на Библиотеката при НЧ”Развитие- 1873”, съобщи библиотекарката Богдана Сиракова. „Разгледаха книгите от фонд „Краезнание” за събития от историята на града. В презентация за пещерските будители те се запознаха с главните огнища на българския дух на будителите в Пещера Запознаха се и с дейността на бележити личности като Спас Зафиров, Стоян Попов, Христо Цикалов, Димитър Горов и Атанас Горов, Георги Зафиров, Петър Раков, Михаил Каролиди и други,останали в историята на града ни със своя принос.“