Приключва ремонтът на близо 7 км от третокласния път III-843 Сърница – Доспат в област Пазарджик. Отсечката е най-пряката връзка между областите Пазарджик и Смолян и е от изключително значение за жителите на общините Сърница и Доспат, както и за туризма в района на язовир Доспат. Инвестицията е за 2.5 млн. лв.

Със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура е обновена асфалтовата настилка на пътя в участъците от км 47+920 до км 53+893 и от км 54+892 до км 55+800. Възстановено е отводняването, изградени са 10 нови водостоци, укрепено е пътното тяло. Предстои полагането на хоризонталната маркировка.
Ремонтните дейности са извършени от ДЗЗД „Пътно поддържане“ област Пазарджик и област Пловдив“, с което АПИ има договор по ЗОП за поддържане на републиканските пътища в област Пазарджик.