17- годишният Кирил Балдев от пазарджишкото село Звъничево, събира книги и ги дарява на обществени библиотеки. Момчето е автор на инициативата „Да спасим книга”, благодарение на която вече три години различни читалища и социални центрове получават дарения от художествена и специализирана литература.

Момчето, което спасява книгите направи дарение на Народно Читалище Просвета Бошуля
Библиотеката ни получи 300 тома българска и световна литература.

Благодарим ви, Кирил Балдев.
Благодарим ви, Теодор.

07книги

Христина Венчева, кмет на с. Бошуля

Народно читалище „Просвета“ – Бошуля