През третото тримесечие на 2018 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 659 жилищни сгради с 9 419 жилища в тях и 1 173 841 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 37 административни сгради/офиси с 212 473 кв. м РЗП и на 1 207 други сгради със 707 761 кв. м РЗП, съобщиха от Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 12.4%, жилищата в тях – с 15.2%, а общата им застроена площ – с 14.7%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради също се наблюдава ръст от 15.6%, а при общата им застроена площ увеличението е малко над пет пъти. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 5.3%, а тяхната РЗП – с 26.2%.

09жилища

В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 8.7%, броят на жилищата в тях – с 32.0%, а разгънатата им застроена площ – с 25.6%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 32.1%, а тяхната разгъната застроена площ нараства над четири пъти. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 1.1%, а тяхната РЗП – с 0.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 296, Пловдив – 239, Варна – 152, Бургас – 151, и София – 125. По този показател Пазарджик се нарежда на девето място в страната.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 3 966, Пловдив – 1 400, Варна – 914, Бургас – 879, и Стара Загора – 564.

ЗАПОЧНАТО СТРОИТЕЛСТВО НА НОВИ СГРАДИ ПРЕЗ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА ПО ОБЛАСТИ
Области Жилищни сгради Административни сгради Други сгради
брой брой жилища разгъната застроена площ – кв. м брой разгъната застроена площ – кв. м брой разгъната застроена площ – кв. м
Общо за страната 1 038 5 921 667 401 29 81 451 638 448 587
Благоевград 47 138 16 991 3 1 421 50 26 699
Бургас 77 1 293 70 720 29 22 012
Варна 113 591 97 318 .. .. 35 28 247
Велико Търново 23 108 15 046 19 15 223
Видин .. .. .. 8 1 391
Враца 4 31 3 894 11 4 515
Габрово 6 28 3 146 5 3 682
Добрич 26 41 4 486 .. .. 6 2 986
Кърджали 10 47 6 352 .. .. .. ..
Кюстендил 7 7 1 168 .. .. 5 454
Ловеч 14 14 2 355 24 5 550
Монтана .. .. .. 6 3 618
Пазарджик 35 50 7 858 .. .. 34 8 157
Перник 26 28 5 560 13 846
Плевен 14 21 3 250 17 35 266
Пловдив 182 538 63 290 .. .. 74 114 323
Разград 16 26 3 506 14 10 291
Русе 15 64 6 711 18 12 590
Силистра 9 9 2 537 19 4 178
Сливен 20 33 4 877 15 2 029
Смолян 5 6 1 090 12 4 379
София 84 117 18 436 48 46 904
София (столица) 181 2 106 260 856 16 72 897 36 37 742
Стара Загора 42 434 43 203 .. .. 51 21 244
Търговище 4 14 1 211 .. ..
Хасково 46 131 16 389 .. .. 39 11 012
Шумен 16 20 3 260 27 12 779
Ямбол 12 21 3 100 18 10 971

Забележка: „..“ данните са конфиденциални