Граждани от ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“ присъстваха днес на тържественото прерязване на лентата след приключването на дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства при кръстовището, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“. Тържетвото се състоя в градинката при кръстовището на ул. „Димчо Дебелянов“, ул. „Пловдивска“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“.

Още преди да дойде кметът на града хората коментираха, че целият комплекс от места за игра, отдих и развлечения е много хубав, но изразиха съмнение, че ще остане в този вид дълго време. Както винаги имаше и такива, които лично искаха да споделят на градоначалника, какво не им допада и какво още трябва да се направи.

След като той дойде това забави церемонията по рязането на лентата. Като цяло хората изразиха задоволство от това, че детската площадка е заградена и няма опасност децата да избягат на пътното платно, което е само на няколко метра от нея. Същото обаче не може да се каже за масите за игра на тенис, които не са защитени и ако топчето за пинг-понг „побегне“ има опасност от инциденти.

„Подмяната на старата градска среда е стъпка в правилната посота и е поредният щрих, с който ние обновяваме градските пространства и с това те вече отговарят на стандартите на ХХс век.

Надявам се , че те зи съоръжения ще се пазят, защото те са за нас самите. Би било жалко след няколко месеца това място да има коренно различен вид, заради бруталното отношение на някои наши съграждани. Още малко търпение за да завършим и останалите етапи от този проект.

За да можем напролет да имаме адекватна, стилна, европейска градска среда. Моля за извинение и за това, че жителите на този красив квартал претърпяха неудобства, докато се завърши обектът, но се надявам, че в крайна сметка, промяната им харесва.“ – заяви кметът Тодор Попов.

Той благодари на фирмата изпълнител „Строймонтаж“ ЕООД, които са направили качествено изпълнение на плана, а стойността на новосъздадените спортни съоръжения и места за отдих и развлечение на малките, са на стойност от 709 668 лв. Общата обновена площ възлиза на 10 211 кв.м.

В резултат на изпълнението са извършени следните дейности – обновяване на парково пространство-3 790,40м2; допълнително озеленяване с дървета, храсти и сезонни цветя; обособяване на променадна алея по протежение на канала „Паша арк“; изграждане на детска площадка; изграждане на 2 спортни площадки – тенис маси на открито и скейтборд площадки; оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение; подмяна на алейни и тротоарни настилки; поставяне на велостойки; поставяне на паркова чешма; изграждане на малко водно огледало; поставяне на беседка , пейки и съдове за отпадъци; поставяне на антипаркингови елементи; поставяне на пътна сигнализация; изграждане на водопровод за водоснабдяване на водните съоръжения и точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация; поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на обща стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 Цялото слово на кмета ТУК

09димчо09димчо109димчо209димчо309димчо409димчо509димчо609димчо709димчо809димчо909димчо1009димчо1109димчо1309димчо1409димчо15