От 5 до 11 ноември за шести пореден път се провежда Седмица на бащата.

Добрата връзка между бащата и детето е много ценна за успешното емоционално и социално развитие на децата – те стават по-уверени и емпатични, изграждат по-стабилни връзки с връстниците си и по-късно с интимни партньори; по-вероятно е да са успешни в образованието си и в намирането на работа. Нараства броят на научните изследвания, които установяват, че връзката баща-дете е от първостепенна важност за психичното здраве на децата в зряла възраст. Допълнителен, но не и маловажен ефект е, че разпределянето на прекарваното време с децата между двамата партньори води до по-балансирана връзка и учи децата на равностойни отношения.

Активното привличане на бащите и другите значими мъже, които взимат участие в грижата за детето, води до подобрена комуникация между семейството и институциите и носи ползи на детето, родителите и професионалистите, които работят с тях.

Мотото за тазгодишната Седмица на бащата е „Истински chef. Целта на инициативата е да фокусира вниманието на бащите и другите значими мъже, които участват в грижата за децата, върху важната роля, която имат за изграждане на навици за здравословен начин на живот и особено  за здравословно хранене на децата.

Разбира се, бихте могли да изберете и друга тема, в рамките на която да инициирате дейности, насърчаващи качественото общуване между бащи и деца. Всяка проява на творчество в насърчаването на включването на бащите в контекста на вашата работа с деца и семейства, ще бъде добре дошла.

Опитът от предишните години  показва, че организирането на специални събития с фокус върху включването на бащите – дни на отворените врати, образователни формати, дни или дейности с преференциални цени и други – водят не само до заздравяване на връзката между родители и деца, но и до повишаване на популярността на институцията, която организира събитията и последващо подобряване на взаимодействието между професионалисти и родители.