„Нашето съзнание е свързано с материалния свят, обидите и ненавистта не атакуват вселената, те са опасни само на ниво постъпки и когато проникнат в нашето подсъзнание, ненавиждайки един и мислено убивайки един, ние убиваме цялото човечество. Но тъй като природата няма да допусне това, ние  ще насочим тази силна агресия към себе си и по този начин ще започнем сами да унищожаваме себе си“. – казва Сергей Лазарев във видео обръщение публикувано на личния му сайт.

Това е прогнозата му за развитие на човечеството след 2020 г., когато според него ще настъпи пълна промяна в начина ни на живот, а личните ни негативни усещания буквално ще се превърнат в наши убийци. Той препоръча на хората да се променят, като това ще гарантира личното им оцеляване в настъпващата нова духовна епоха. Според него пътят между сторено добро или зло, и възмездието за тях ще настъпват много бързо.

Цялото видео – ТУК

Сергей Николаевич Лазарев е известен на милиони хора в Русия и в чужбина като автор на поредицата „Диагностика на кармата“, „Човекът на бъдещето“, „Опит за преживяване“ и редица отделни публикации. Книгите на С. Н. Лазарев са плод на повече от двадесет години опит в науката, в напълно нова област на човешкото познание. Става въпрос за синтеза на науката и религията, за синтезата на педагогиката, психологията и медицината.

Неговите проучвания правят възможно разбирането на смисъла на свещените книги, като Библията, Корана, Тора и Бхагавад-Гита. С. Н. Лазарев успя да проследи причинните взаимоотношения между световното виждане на човека и събитията, които се случват с него, физическото и психическото му състояние и бъдеще. 96% от читателите, запознати с произведенията му, са подобрили техния характер, здраве и съдба към по-добро. Тези изследвания са уникални и в последните години се потвърждават от науката.

За любовта

„Всички ние, всъщност, в дълбините на душата си, се боим от любовта – защото тя не само дава наслаждение. Тя заставя човек да е нравствен, заставя го да прощава и да жертва, да полага грижи и се превъзпитава. Тя ни заставя да се променяме, а промяната често се съпровожда със загуби и страдания. Любовта ни заставя да бъдем отговорни за близките си, за семейството, за цялото човечество. Тя ни заставя да овладяваме въжделението, гнева и алчността. Колкото по-дълго живеем без любовта, свързваща ни с Твореца, толкова повече се боим от нея и толкова по-големи страдания ни носи тя.“

За промяната

„Видях колко мъчително се отдава на хората да се променят. На много им е по-лесно да умрат, отколкото да се променят. Добре разбирам тези хора – аз самият бях такъв. Но когато съдбата ме постави пред лицето на смъртта, разбрах – нито властта, нито парите, нито статусът ми, нито усещането, че съм прав могат да ми помогнат. Оставаше ми само да се надявам на Бога и да опазвам любовта в душата си. Само в този случай са възможни промените.“

За съдбата

„Съдбата ни – това е преход от точка А до точка Б, и не можем да променим предназначението си, то се дава свише. Но до целта може да се стигне по различни пътища. Едни я постигат чрез болести, нещастия и смърт, а други, които имат повече любов – не губейки, а придобивайки. Един, за да познае Божественото, трябва да открадне, ограби и предаде, да се разплати за това с душевна пустота и поклонение на материалното, след това да боледува и умира, и подсъзнателно да чувства, че нещастията при децата му са свързани с него. В края на краищата този човек ще намери любовта.

Друг, спазвайки заповедите, ще сдържи желанията си и агресията си, по-бързо ще премине по пътя на страданията и ще увеличи чувството на любов. До любовта ще стигнат всички, само че по различни пътища и чрез различни проблеми. Главното е това чувство да не се сраства с човешкото щастие, да не се отъждествява с него. Тайната на здравето и щастието всъщност е много проста. Вие давате порция любов и енергия, и приблизително толкова здраве, пари и други форми на щастие получавате. Ако сте дали енергия пет пъти повече, отколкото пари и благополучие сте получили, ще имате стабилно здраве и щастие и неочакваният приток на пари и благополучие няма да ви убие. Ако пък сте получили или искате да получите няколко пъти повече, отколкото енергия сте отдали, вие сте болен човек. Вече не вие ще притежавате това богатство, а то ще притежава вас.“