С приетите от Народното събрание и правителството изменения в Закона за местните данъци се налага и изменение на Наредбата на местните данъци и такси за всички категории автомобили. Новата методика за облагане на колите вдига с 30% налога за 15-годишните автомобили, а за по-старите – над 20 г., с 50%. На местна почва това означава, че всяко домакинство ще плаща около осем лева повече от обичайното до момента за своя фамилен автомобил.

Облагането на леки автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона става по два компонента – имуществен и екологичен. Според имуществения се изчислява стойността на данъка на база мощност на двигателя и година на производство, екологичният компонент ще бъде определен от Общинския съвет в зависимост от екологичната категория на колата.

Междувременно стана ясно, че президентът Румен Радев наложи вето на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет на 07.11.2018 г., като изразява несъгласие с разпоредбите относно:

 ·        данъка върху моторните превозни средства, чиято уредба няма да стимулира замяната на по-старите автомобили с по-нови, нито ще доведе до постигане на търсения екологичен ефект. Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живот и показател за съществуващите социални разслоения в нея. Приетите правила ще стоварят данъчната тежест върху гражданите с ниски и средни доходи, както и върху малкия и средния бизнес. Не се отчита нито колко често се ползват превозните средства, нито наличието на катализатори, нито вида на горивото. Няма и гаранции, че събраните средства от този данък ще се разходват за екологични цели.

·        отлагането на реформата за таксата върху битовите отпадъци, направено без никакви мотиви. Според държавния глава не е справедливо сроковете за гражданите и бизнеса винаги да са задължителни, независимо от тяхната готовност, а сроковете за държавата немотивирано да могат да се отлагат. Това е особено неприемливо, когато се удължава прилагането на конституционно нетърпима уредба – таксата за битови отпадъци да продължава да е според данъчната оценка на имота, а не според количеството отпадъци.

·        въвеждането на по-високи данъчни ставки за имоти в населени места от Списъка на курортите в  България, в зависимост от използването на имота. Президентът се позовава на последователната практика на Конституционния съд за определяне размера на имуществените данъци.

·        промените в Закона за митниците, внесени и приети след първо четене, са извън обхвата на ЗИД ЗКПО. С тях преобразуването на митниците в териториални дирекции се представя като закриване, което води до прекратяване правоотношенията на служителите. Конституционно неприемливо е и предвиденото прекратяване без предизвестие по преценка на директора на Агенция „Митници“, на правоотношенията с висши държавни служители. Така се ликвидира стабилитетът, който е основен принцип на държавната служба и уволнените се лишават от съдебна защита.