За поредна година Административен съд – Пазарджик организира „Ден на отворени врати“, който се проведе днес от 09,00 до 15,00 часа в сградата, в която функционира съдът, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 20, ет. 5 (сградата на Изчислителния център).

В рамките на инициативата в 11,00 часа на гости на съда бяха ученици от Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик, които присъстваха на реално съдебно заседание и се запознаха отблизо с работата на съдиите и съдебната администрация. В часа за разпределяне на постъпилите в съда дела председателят Марияна Шотева представи начина на разпределяне чрез Централизираната система за разпределение на делата на Висшия съдебен съвет.  През целия ден на информационните монитори  бяха излъчвани видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на Висшия съдебен съвет.

15административен съд