По покана на председателя на СЛРД „Сокол 1893“ Пазарджик Евгени Абаджиев, Областният управител Стефан Мирев участва в работна среща по повод предстоящите промени в Закона за Лова и Опазване на Дивеча. На срещат присъстват народни представители от област Пазарджик – Димитър Гечев, Десислава Тодорова, Десислава Костадинова, Даниела Малешкова, Надя Клисурска и проф. Станислав Станилов.

В дискусията ще се включат и председателите на Ловно-рибарските сдружения от Панагюрище, Велинград, Септември, Пещера и Батак.
Областният управител Стефан Мирев приветства инициативата на ловците от региона и ги призова да бъдат активни и да аргументират исканията си пред народните представители.

Народният представител Димитър Гечев покани представителна група на ловните сдружения от региона да вземе участие в заседанията на Комисията по земеделие в Народното събрание и да защитят предложенията си в новия Закон за лова, който вече е минал през обществено обсъждане и предстои да влезе за гласуване в Пленарна зала.