Четири нови машини са били закупени от „Огняново К“ АД, след като фирмата сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, стана ясно днес на заключителната пресконференция по проекта.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта бе в размер на 3 368 842.64 лева. Размерът на предоставената от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ безвъзмездна финансова помощ възлиза на стойност 1 496 770.76 лева, от които 1 272 255.15 лева Европейско финансиране и 224 515.61 лева национални средства. Съфинансирането от страна на бенефициера „Огняново К“ АД е на стойност 1 872 071.88 лева, съобщи Иван Караваев.

Техниката е производство на „Хитачи“, разказа Стефан Бочев, става дума за багери и самосвали за кариерна работа. С новите машини е намалено потреблението на гориво, като по този начин дружеството е въвело и сертифицирало разработената в рамките на проекта система за енергийно управление по стандарт EN ISO 50001. Това позволява на „Огняново К” АД да подобри енергийните си характеристики, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, подобрен контрол и оптимално използване на енергийните ресурси в предприятието. В резултат от изпълнението на планираните дейности „Огняново К” АД започна да прилага по-екологична производствена политика, чрез използване на енергоефективни технологии, щадящи околната среда.

Фирмата има дългогодишна история, тя е съзадена през 1925 г., когато братя Пещерлиеви построяват няколко варници в полите на бесапарските ридове  до гара Марица, понастоящем гара Огняново – Пазарджишка община. През 1948 г. предприятието е национализирано и превърнато в държавна фирма. През 1983 г. предприятие „ Инертни материали и вародобив” е включено в корпорация „Строителни материали”. На 25 юни 1991 г. с решение 3005 Пазарджишкият окръжен съд регистрира държавна фирма с име „Огняново К”. На 15 ноември същата година фирмата е преобразувана в ЕООД. Осем години по-късно фирма „Плена България” става мажоритарен собственик на „Огняново К” АД.
Пусната е в експлоатация първата модерна варова пещ в завод „Пуклина”, край Сливница, който също е собственост на „Огняново К“ АД. Към момента фирмата е лидер на пазара на производството и доставка вар в страната.

Важна подробност е това, че само 15% от производството се ползват в областта на строителството, огромната част отива в други видове индустрии. Осемдесет и шест човека в момента работят за „Огняново К“ АД.