Гимназията по икономика в Пазарджик ще работи по проект за създаване на иновативно софтуерно приложение с образователна цел. 

Проектът се казва  „Образователен модул чрез виртуална реалност“ и ще се реализира съвместно с българска неправителствена организация, 3 училища, софтуерна фирма и общинска администрация. Предвижда се да бъде създадено приложение, което да работи с виртуална реалност и да помага на учениците при изучаването на математика, технически и научни дисциплини, не само в рамките на училищната среда, но и извън нея. Партньори на гимназията по икономика са сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“ от гр. Пазарджик, средно училище „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани,  Македония, македонската софтуерна компания „ТехКо Нет“ ,  средно училище „Лудберг“ от Хърватия и общинската администрация на община Лудберг.

Първата среща на партньорите е на 4 и 5 декември в гр. Кочани. Авторите на идеята считат, че новият софтуерен продукт ще помогне на учениците от България, Хърватия и Македония да добият знания и умения, които ще им послужат в реализацията на глобалния пазар на труда. Сред мотивите е било и желанието да се направи интересно и забавно изучаването на точните предмети и да се преодолее стереотипът, че тези предмети са трудни, скучни и безинтересни. Не на последно място проектът цели да създаде връзки и приятелства  между учениците от трите училища, да ги мотивира да работят в екип и съвместно с граждански организации.

Сред по-далечните цели на проекта са да се увеличи броя на желаещите ученици да продължат своята кариера в технически ориентирани области и така да се работи в посока увеличаване на броят на инженерите и техническите специалисти на Европейския пазар на труда. Финансирането е  от програма ЕРАЗЪМ+. Проектът стартира през декември 2018 г. и е с продължителност 24 месеца. Това е вторият проект, финансиран от програма ЕРАЗЪМ+, по който работи гимназията по икономика в Пазарджик през 2018 година.