На 21 и 22 ноември 2018 г. бе проведе конкурс за длъжността директор на училище, обявен със заповед № РД 06-317/21.09.2018 г. на началника на РУО – Пазарджик г-жа Валентина Кайтазова.

Директорите, които спечелиха конкурсите за обявените училища са следните:

  1. За Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик – Тодор Джамбов.
  2. За НУ „Отец Паисий, гр. Пазарджик – Динка Танчева
  3. За ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик – Василка Димова
  4. За ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик – Грета Димитрова
  5. За Средношколско общежитие, гр. Пазарджик – Стайо Гарноев
  6. За ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Алеко Константиново – Ангелина Лазарова
  7. За ОУ „Васил Левски, с. Величково – Емилия Апостолова
  8. За ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Мокрище – Атанаска Стамболийска
  9. За ОУ „Христо Смирненски“, с. Ветрен дол, общ. Септември – Нина Георгиева
  10. За ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пещера – Павлинка Шопова-Начкова.

От обявените за конкурса училища не се явиха кандидати за Обединено училище „Христо Ботев”, с. Калугеровообщ. Лесичово и ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. Ковачево. Те продължават да се ръководят от временно изпълняващите длъжността директор.

Комисията за провеждане на конкурса не класира нито един от явилите се кандидати за СУ „Хр. Ботев“, гр. Септември и ОУ “Отец Паисий“, с. Сестримо, общ. Белово. Тези училища също продължават да се ръководят от временно изпълняващите длъжността директор.