За трета поредна година, по инициатива на Европейската комисия, през месец ноември в цялата страна  се отбелязва Седмицата на професионалните умения.  Тази година тя се проведе в периода 19 – 23 ноември. Това са дни, когато професионалните училища имат възможност да представят пред обществеността овладяваните в тях професии и специалности. Дни, в които съвместно с представителите на регионалния бизнес, популяризират професионалното обучение, изтъкват предимствата му и възможностите за професионална реализация на завършващите.

Седмицата в област Пазарджик се отбеляза с многобройни изяви на професионалните училища от всички общини.

Още в началото на ноември, представители на Регионалната камара на строителите в България и учители от ПГ по строителство и архитектура – гр. Пазарджик посетиха 6 основни училища в Пазарджик. Учениците получиха информационни материали за специалностите в гимназията: „Строителство и архитектура“, „Геодезия“, „Недвижими имоти“, „Интериорен дизайн“, „Електрически инсталации“, „Сухо строителство“, „Зидария“.   

От страна на бизнеса, в организираните изяви в ПГ по химични и хранителни технологии – Пазарджик, активно се включиха представители на фирмата „Ди Ес Смит – България“ АД, с чиято финансова подкрепа на 20.11.2018 г. в училището се откри нова химична лаборатория, както и фирмите „Данели 2000“ ООД – Пазарджик, и „Хлебмащ комерс“ ООД.

В другите общини на областта в дните на професионалните умения взеха участие: „Вета Груп“ ЕООД – Пазарджик, ВК „Съгласие“ – с Семчиново, „Кападокия фрукт“ ООД,  „Биовет – Пещера“ АД, Държавни ловни стопанства във Велинград и Браншова организация на лесовъдите „Булпрофор“, Хотел „Арте“ – Велинград, Лайънс клуб Велинград, Информационен център Пазарджик и пр.

В периода 19-23.11.2018 г. във всички професионални училища  се обособиха кътове с рекламни информационни табла и презентации, представящи професиите в съответното училище. Организираха се и се проведоха „Дни на отворените врати“ в ПГ по механоелектротехника – гр. Пазарджик, ПГ по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик, НПГ по горско стопанство „Хр. Ботев“ – гр. Велинград, ПГ по механизация на земеделското стопанство – гр. Септември, ПГ по селско стопанство „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик, ПГ по транспорт – с. Виноградец.

Седмокласниците, посетили училищата, имаха възможност да  се запознаят с изучаваните професии и специалности и да обмислят предстоящия избор, който трябва да направят за продължаване на образованието си. Състезания по изучаваните професии  се проведоха в ПГ по фризьорство и ресторантьорство – Пазарджик, ПГ по механоелектротехника – Пазарджик, ПГ по механизация на земеделското стопанство – гр. Септември, а интерактивни уроци – в ПГ по икономика и туризъм „Ал. Константинов“ – гр. Велинград, ПГ по икономика и мениджмънт – гр. Пазарджик, ПГ по механоелектротехника – Пазарджик.

Професионалните училища от област Пазарджик са убедени, че проведените изяви в Седмицата на професионалните умения 2018 г. са спомогнали за популяризирането на професионалното образование и обучение и при предстоящия държавен план-прием за учебната 2019/2020 год., все по-голяма част от седмокласниците ще предпочетат овладяването на професия за бъдещата си професионална и житейска реализация.

26ученици326ученици2