Анна ТИЛОВА

Център „Човеколюбие” проведе изнесен Колеж по семейни отношения в Младежки дом, Пазарджик вчера. Участниците в Колежа присъстваха на среща „Поправителен за родители” с психотерапевтката Мадлен Алгафари, инициирана от клуб „Психотроника”. Събитието беше открито от предсeдателя на клуба – Мариана Панталеева, доброволец в Център „Човеколюбие”.

Известната психотерапевтка и писателка представи книгата си „Поправителен за родители” заедно с дъщеря си Александра Алгафари. Присъстващите имаха възможност да повишат психологическите си познания в областта на семейните взаимоотношения, възпитанието и развитието на децата, като споделиха мнения и опит, и получиха компетентни отговори на зададени въпроси.

Представителите на Център „Човеколюбие” представиха дейността си и поднесоха подарък – сборници от проведена Първа научно-приложна конференция „Психично здраве и социални услуги в общността – проблеми и решения” и международна научно-приложна конференция „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”.

1мадлен