Директорът на гимназията по икономика в Пазарджик Таня Благова подписа договор с ръководителите на още шест организации от България и Македония  по проекта “Образователен модул чрез виртуална реалност”, финансиран по Програма ЕРАЗЪМ+. Сключването на договора бе преди броени дни  в страната координатор по проекта Македония, гр. Кочани. Партньори на ПГИМ  са „Център за устойчивост и икономическо развитие“  гр. Пазарджик, неправителствената организация ЛАГ от Македония, средно училище „Люпчо Сантов“ от гр. Кочани, което ще извърши пилотните дейности, софтуерна фирма „ТехКо Нет“, хърватското средно училище „Лудбрег“ и общинската администрация на Община Лудбрег, Хърватия.

Проектът стартира през декември 2018 г. и основната му цел е да бъде разработено приложение – модул за изучаване, чрез виртуална реалност на предмети от областта на науката, техниката, инженерството и математиката. Така авторите се надяват да повишат качеството на усвояваните знания по точните предмети в училище и да запалят повече млади хора да изберат инженерни и икономически професии.