Над осемдесет милиона лева ще харчи през следващата година община Пазарджик, съобщи кметът Тодор Попов по време на редовния си месечен брифинг. Това е и най-богатият бюджет, който сме имали до момента, подчерта градоначалникът. От държавни дейности в хазната ще постъпят 49 158 525 лв., за отбрана и сигурност ще получим 259 710 лв., за образование – 37 047 494 лв., за социални дейности – 5 540 400 лв., за култура и религиозни дейности – 2 012 623 лв. Размерът на общата изравнителна субсидия възлиза на 6 224 200 лв. , а за капиталови разходи са планирани 1 532 100 лв. Стойността на зимната пътна поддръжка е 242 500 лв. 23 милиона лева пък са собствените приходи на общината.

Местните приходи се очаква да бъдат по-големи и на база на увеличението на таксата за битови отпадъци, както и за нововъведения данък за стари автомобили.