Бюро по труда-Пещера

Телефон: 0350 64395; 0350 64103
Работни места за лица с висше образованиe
Учител, детска градина
Работни места за лица със средно и основно образованиe 
Манипулант, промишлеността
Помощник-възпитател
5 Подготвител, горница на обувки
50 Монтажник, изделия от пластмаса
30 Охранител