Първа копка по проекта за изграждане на Инсталация за преработка на разделно събрани зелени и строителни отпадъци, която да обслужва само и единствено Община Септември беше направена днес.  Тя ще бъде изградена зад бившия завод за стоманени тръби.

На мероприятието присъстваха кметът на Община Септември Марин Рачев, част от екипът му, шефът на Общинския съвет Кирил Тодорин, представители на финансиращият орган, както и на строителите в лицето на инж. Иван Делчев с фирма „Делчев-инжинеринг”. След като отец Кирил отслужи водосвет и благослови старта на строителните работи, кметът Марин Рачев още веднъж направи някои важни уточнения относно проекта и плюсовете от неговото реализиране.
„За сетен път дебело подчертавам, че тук завод за отпадъци няма да се прави, каквито внушения дежурните наши „доброжелатели” се опитваха да тиражират сред хората.
Тук ще се изгради площадка със съответните инсталации, чрез които ще се преработват само и единствено биоразградими, разделно събрани отпадъци по механичен път, без химии, без каквито и да било вредни емисии. Става въпрос за трева, листна маса, клони, дървени и строителни отпадъци.
Тоест на това място зад мен ще има машини за раздробяване на клони и дребен дървен материал до продукт за производство на пелети и съоръжения за превръщане на тревната и листна маса в биотор (компост). Строителните отпадъци като бетон, тухли, камъни изхвърляни от домакинствата след ремонтни дейности ще се преработват на площадката, посредством трошачки и пресевни инсталации, които да ги претрошават до материал годен за настилане на улици, пътища, както и за обратни насипи на основи на строежи и др. Тази инвестиция за нашата община освен, че ще допринесе за отварянето на нови работни места, ще генерира и приходи от продажбата на инертните материали, торфа и дървения чипс, от които ще се покрие голяма част от таксата, която вече се заплаща в новоизграденото пазарджишко депо, където от началото на 2018 г. сме длъжни да караме всичкия боклук от Септемврийско.
През изминалата година всеки докаран от нашата община камион в новоизграденото депо край Алеко Константиново, който бе натоварен с листна маса, храсталаци, дървесна растителност или строителни отпадъци се таксуваше наравно с битовия. Именно поради тази причина всички общини от областта увеличиха таксите събирани от населението си, тъй като те се формират на базата на количеството, което влиза през кантара на депото край Пазарджик. Ако бяхме проспали тази възможност и не бяхме одобрени за тези инсталации сега трябваше и ние да вдигнем тези такси поне тройно или четворно. В случая обаче те ще останат непроменени”, подчерта пред присъстващите кметът Марин Рачев.
И на тази първа поредна копка, касаеща изграждане на нов обект Марин Рачев не пропусна да благодари на хората от своя екип, участвали в работата на проекта, както и на общинските съветници от Септември дали единодушно съгласието си за стартиране на процедурата по кандидатстване.
След това багер направи символично първата копка на бъдещата компостираща инсталация, чието изграждане стартира още от днес.