Д-р Мария Пишмишева – Пелева от вчера е доктор по медицина, това е научна образователна степен, която се присъжда след защита на докторантура. Нашата лекарка защити научната си степен в Пловдив, където представи разработката си на тема „Клинико – епидемиологични аспекти на острата „Хепатит Е“ вирусна инфекция. Нейни консултанти са доцент д-р Андрей Петров и доцент д-р Николай Ватев. Рецензенти са професорите Марияна Стойчева и Камен Плочев.

Д-р Пишмишева – Пелева е един от лекарите, с които се гордее екипът на МБАЛ – Пазарджик, където тя оглавява „Инфекциозно отделение“.  Тя  е родена в Пазарджик. Завършва  ВМИ-Пловдив през 1989 г. Работи  като участъков терапевт до 1992 г., а след това в Инфекциозно отделение  последователно като ординатор и старши лекар. От 1997 г. е с призната специалност „инфекциозни болести“. Зачислена за втора специалност-паразитология. Интересите и са в областта на кърлежово-векторни заболявания и хеморагични трески.

Съавтор на сборника „Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България”. Автор на статии и материали в български и международни форуми. Семейна, с едно дете.