За седемнадесет години ромският квартал „Изток“ в Пазарджик бавно, но сигурно запълзя към Пловдив. Сателитни снимки качени в социалната мрежа ясно показват, как незаконното строителство в гетото става все по-мащабно.

„Над триста незаконни постройки ще бъдат съборени в пазарджишкия кв. „Изток“ и малката ромска махала“, съобщи още преди две години кметът на Пазарджик – Тодор Попов. Администрацията на общината предприе тези действия, тъй като при проверка се оказало, че там има изобилие от сгради, които не са нанесени на нито един от наличните градоустройствени планове.

„Рано или късно това трябва да се направи и ние предпочитаме да го направим сега, защото нашите съграждани трябва да се научат на ред. „- допълни тогава кметът.

Вече са съборени и множество незаконни постройки в другите квартали на града, като става дума предимно за гаражи и сервизни постройки по къщите.

По-късно бяха предприети и действия, най-вече на ул. „Марица“ в кв. „Изток“, това доведе до ромски протест пред общината, като обитателите на сградите на въпросната улица, заявиха, че предпочитат вместо да събарят жилищата им, те да бъдат узаконени. Точно това се предприема в момента от общинска администрация.

Ако ромите не предприемат стъпки в посока на узаконяване на постройките си, те със сигурност ще бъдат съборени. Голям проблем обаче се оказва безразборното строителство в махалата, тъй като това пречи на обособяването на улична мрежа, а също така и съответно водопровод и канализация. Тези сгради, които са незаконно застроени върху чужди частни имоти също ще бъдат съборени. Остава въпросът – кога?

Снимка на Ivan Tilev.