Регионалната здравна инспекция изпрати уведомителни писма до всички здравни заведения заедно с мерките, които следва да бъдат предприети при грипна епидемия. Вирусът засяга предимно децата до 4 години и възрастните хора. Голям е броят на усложненията и на болните в детските отделения и отделенията по вътрешни болести. Очаква се пикът на заболеваемостта да е през следващата седмица.

Поради значително увеличаване броя на заболелите от грип и ОРЗ, от 17.01.2019 г. за област Пазарджик е обявена грипна епидемия.
 
Разпоредени са следните противоепидемични мерки:

  1. Да се преустановят плановите консултации на здрави бременни и кърмачета, както и всички профилактични прегледи и имунизации.
  2. Да се преустановят свижданията в лечебните заведения за болнична помощ.
  3. Да се  преустановят оперативните интервенции, с изключение на спешните и неотложните.
  4. Да се обърне внимание на организацията на медицинското обслужване на населението.
  5. В детските заведения да се провежда качествен ежедневен филтър, текуща дезинфекция и редовно проветряване на помещенията.
  6. Да се спре провеждането на тържества в училища, детски ясли и градини.
  7. Да се съобщават ежедневно наблюдаваните усложнения.

В изнесените данни от РУО Пазарджик, процентът на заболеваемост в училищата все още е нискък и учебните занятия засега не се преустановяват. Предстои обсъждане на 18.01.2019 г., на което началникът на РУО Пазарджик ще представи актуална информация и ще бъде  взето решение за обявяване на грипна ваканция.