Триста деветдесет и девет деца на родители от Пазарджик са се родили в чужбина през миналата година, сочи справка на ГРАО – Пазарджик. Най-голям е броят им в Германия, следват Великобритания, Франция, Испания, САЩ, Австрия, Гърция, Кипър, Нидерландия, Италия, Белгия, Ирландия и още много други. За първи път се прави пресъставяне на актове за раждане от държавите – Австралия, Нова Зеландия, Виетнам. Както и за първи път миналата година само в Пазарджик бе съставен акт за раждане и на бебе родено в самолет на „Луфтханза“.

Пресъставени актове за раждане от чужбина за 2018 г.

Държава Брой
Германия 149
Великобритания 79
Франция 58
Испания 22
САЩ 17
Австрия 10
Гърция 7
Кипър 7
Нидерландия 6
Италия 5
Белгия 4
Ирландия 4
Палестина 4
Чешка Република 3
Украйна 3
Швейцария 3
Швеция 2
Руска Федерация 2
Канада 2
Сърбия 1
Дания 1
Македония 1
Норвегия 1
Аржентина 1
Полша 1
Австралия 1
Мексико 1
Ливан 1
Нова Зеландия 1
Финландия 1
Виетнам 1
ОБЩО: 399

Общият брой актове за раждане издадени в Пазарджик за миналата година е 1683, като от тях  1275 деца са родени в областния град, а едно бебе е родено в Алеко Константиново. 

 Според броя съобщения за раждане от здравни заведения:

  • “МБАЛ – Пазарджик” АД – 657
  • МБАЛ “Хигия” АД – 344
  • УМБАЛ “Пълмед” ООД – МС “Здраве” – 272
  • ЦСМП – 2

От новородените 665 са момчета, а 610 са момичета. Непълнолетните родилки за 2018 г.  са общо 166, като от тях до 15 годишна възраст вкл.са 49, а от 16-17 год.възраст вкл.- 117 бр. В сравнение с предходната година през изминалата имаме завишаване на броя на родилките до 15 годишна възраст и намаляване на тези в по-високата възрастова група. Или до 15 годишна възраст вкл.-26 бр. , а от 16-17 год.възраст вкл.- 144 бр.