Асарел Медет АД – гр. Панагюрище

 

ПРОДАВА СЛЕДНИТЕ УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ:

 

№ по ред Марка, модел Година на производство Пробег, км Мин. ценав лв. без ДДС
Great Wall STEED 5  PA7631BH 2012 85 000 2 940 лв.
Great Wall STEED 5  PA7633BH 2012 48 753 2 000 лв.
Great Wall STEED 5  PA7637BH 2012 76 000 3 360 лв.
Great Wall STEED 5   PA7635BH 2012 64 000 3 500 лв.
Great Wall STEED 5  PA7578BH 2012 54 000 3 780 лв.
Great Wall STEED 5  PA7580BH 2012 135 000 2 550 лв.

Продажбите ще се извършват чрез набиране на оферти при посочените начални минимални  цени.

Офертите се подават в срок до 04.02.2019 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на автомобил“

със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия

  • Изпратени на email: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

Оглед на активите може да се прави всеки работен ден от 900 до 1500 часа след предварителна заявка на тел. 0357/ 60 435 .

За допълнителна информация: Даниела Ранчева, тел.: 0357/60 435