Повече от двеста човека се събраха в Камерната зала на читалище „Васил Петлешков“ в Брацигово днес, за да получат отговори на въпроса, какво точно ще прави в града „Европейска рециклираща група“ ООД? До конкретен отговор така и не се стигна, защото нямаше представител на фирмата, но своето мнение изказаха десетки граждани, които категорично заявиха, че не желаят градът им, който се слави с розовия цвят, минералната вода и чистия си въздух, да се превърне в европейско сметище. Кметът Петко Петков обеща, че ще подкрепи гражданите в техните искания, но дали това наистина ще бъде така?

Под сурдинка местните хора разказаха, че нито един от служителите на общината не се е подписал под събираната към момента подписка срещу създаването на поточната линия за рециклиране на отпадъци. Озадачени са и защо първи от общината не са били тъпана, а се е наложило „спасяването на давещите се да е дело на самите давещи се“. Но обективно погледнато общината няма и много ходове, не е ясно, поне засега каква точно е нейната роля в ситуацията.

Като начало да проследим дали всички участници в процеса са спазили задълженията си, съгласно нормативната уредба, единствено от гледна точка на обществения интерес.

Процедурата за въвеждане в експлоатация на подобни съоръжения е уредена с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. В чл.4 от тази Наредба е установено задължение на възложителя, в случая инвеститора – веднага след изпращането на информацията в МОСВ, да информира писмено засегнатата общественост, чрез средствата за масово осведомяване и / или по друг подходящ начин за намеренията си. Успоредно с това, той трябва да уведоми и кмета на съответната община, който пък има задължението да обяви намерението на интернет страницата си.

В продължение на процедурата РИОСВ – Пазарджик е изпратила уведомление по чл.5, ал.2 до Община Брацигово, Басейнова дирекция, Изпълнителна Агенция по околна среда, като информира и обществеността, чрез съобщение на страницата си в интернет. Реално това бе и моментът, в който информацията достигна до обществеността. Според информацията на РИОСВ, уведомление от инвеститора е постъпило още на 13 ноември, миналата година. По Наредба тогава от инвеститора трябваше да бъде уведомено кметството и обществеността. Но това не е направено от страна на „Европейска рециклираща група“ ООД.

Уведомлението пристига в Община Брацигово от страна на РИОСВ на 11 януари и е качено на сайта, но само като кратко съобщение. По време на днешната среща стана ясно, че целият текст от РИОСВ е бил качен на страницата на общината под натиска на самите граждани и именно от там те са научили, какво смята да предприеме китайската фирма. На практика това е отключило и лавината на недоволство от страна на хората, които смятат, че общината има пръст в пристигането на нежеланите гости.

В разговора ми с директора на РИОСВ – Пазарджик Костадин Гешев, той заяви, че със сигурност ще се прави ОВОС и фирмата ще бъде гледана под лупа, като в срок от няколко месеца, тя трябва да предостави още допълнителни документи, които да дадат яснота относно вредата, която производството им би могло да нанесе на околната среда.

След два дни изтича срокът за внасяне на възражения от страна на кметството и самите граждани. До тук е ясно, че „Европейска рециклираща група“ ООД е нарушила изначално протокола, като не е уведомила общината и гражданите, но според същия този закон от това не произтичат вреди за инвеститора, нито санкции. Така че меко казано на „Европейска рециклираща група“ не и дреме. Но пък и към момента нищо не е станало в увреда на обществото, трябва да продължим да следим и опазваме интереса си. Не трябва да се оставяме да ни използват хора с нечисти помисли, които използват ситуацията и чувствителността на брациговци, за да си реализират мръсните политически игрички. Защото и това го имаше днес в залата.

Това, което следва от тук насетне е провеждането на оценка за въздействието на околната среда.

С Наредбата е уреден и начинът за провеждането на доклада по ОВОС.

Съществената роля на общността е при провеждането на общественото обсъждане на доклада на ОВОС. Наредбата предвижда, документацията по доклада да стане, най-малко в тридесет дневен срок, преди определената дата за обществено обсъждане. В този срок стават ясни и мястото, датата и часа за провеждане на общественото обсъждане, както и възможността за обществен достъп до доклада. Наредбата изисква уведомяването на населението по подходящ начин. Цялата отговорност за всичко това пада върху плещите на инвеститора. Той трябва да осигури експерти, които да запознаят присъстващите с резултатите от ОВОС.

Общественото обсъждане е от съществено значение за резултата от  процедурата, защото то е елемент от процеса за вземане на решение.

Ето какво сподели д-р Соня Мишева – ТУК, тя е на мнение, че това производство ще бъде вредно за здравето на хората, като посочи, че подобен пример имаме в съседна Пещера, където заболеваемостта на хората се дължи на местно производство. Мнението ѝ бе подкрепено и от д-р Троянов.

21млада архитектка

Млада архитектка заяви, че работи в Западна Европа и според тамошното законодателство такова предприятие не би било допуснато да съществува в рамките на населено място, още повече място, край което има два природни резервата и архитектурен резерват, какъвто е село Жребичко.

Никога не съм обичал да бъде в светлината на прожекторите, но ако не бяхме вдигнали шум, след два дни нещата щяха да станат необратими, заяви Вълчо Шопов, който първи алармира за предстоящата опасност, чуйте изказването му ТУК

По време на дискусията стана ясно и това, че в петък, ще има общинска сесия и тогава този въпрос ще бъде дискутиран отново.

21николай Чалъков

Странно бе и присъствието на адвокат Николай Чалъков в залата, той взе отношение по въпросите за законовите процедури, които инвеститорът не е спазил, но навън хората ми казаха, че той най-вероятно ще се кандидатира за кмет на Брацигово.

Имаше и такива, които искаха да се проведе референдум, но това бе отхвърлено от множеството. Хората прецениха, че събраната до момента подписка с над 900 имена, както и с 1000 души, потвърдили петицията по същия повод в интернет са достатъчно представителна извадка, за да е ясно, че хората не искат подобно предприятие в землището си.

Ето какво е и мнението на Николай Мегинов, който е сред инициаторите за събирането на подписката – ТУК

В залата дойдоха и леко почерпени хора, които по молба на някои от присъстващите бяха отстранени от представител на местния полицейски участък. Невидимият замесен обаче беше собственичката на „Каомет“ г-жа Бенчева, която всъщност осигури тези забавления за брациговци.

Именно в нейния имот ще бъде разположена линията за рециклиране, ако се стигне до това. Още през декември тя е получила исканата от нея промяна и нов ПУП за завода за домакински съдове, като в писмото до общината няма и ред за китайската фирма. Но пък сега кметът не може да докаже, че не е знаел за какво става дума. И за да не се стига до взаимни разпри и обвинения е най-добре да бъдем единни и да настояваме за постигането на крайна си цел – град, в който няма вредни производства, град, който е дал много на Отечеството и има желание да продължи да го прави в запазена от отрови среда.

21младеж21полицай

21хората21петко петков

21предприятие