СТАНОВИЩЕ
на
Регионален синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” – Пазарджик
По повод на съпротивата на някои работодатели за прилагане разпоредбите на чл.105, ал.5 от ЗПУО и чл.42, т.4.2 от Отрасловия КТД във връзка с Разпоредба на РЗИ за обявяване на грипна епидемия и преустановяване на учебните занятия на територията на област Пазарджик по решение на Областния епидемичен щаб към Областния управител, заявяваме следното:

Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” ще предизвика проверки и ще потърси отговорност на онези работодатели, които не са спазили договореностите на КТД за разрешаването на допълнителен платен отпуск на учителите и служителите – членове на представителните синдикати, извън годишния размер от 56 раб. дни, под предлог на едно доста странно становище на МОН, което твърди, че „тази хипотеза не била онази хипотеза и този казус не бил онзи казус”, което напомня на една нецензурна народна песен.

Възниква въпросът: кой орган в областния щаб не е компетентен и не издава императивно разпореждане, РЗИ, РУО, Община или Областен управител?

Призоваваме страните по КТД стриктно да изпълняват разпоредбите на колективните трудови договорености, КТ и ЗПУО в подобна форсмажорна ситуация! Учителите и родителите нямат вина, че някои държавни органи и институции хронично не си вършат работата по профилактика и пропедевтика на населението, което води до избухването ежегодно на подобни епидемии.
Димитър Хаджидимитров – председател на РСО към КТ Подкрепа – Пазарджик