В последния ден на януари общинските съветници ще разгледат и предложението на кмета на общината за финансовата рамка за 2019 –та година. Предстои да бъде приета и нова Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Пазарджик.

Местните депутати ще разискват и гласуват новата Наредба за организацията на движението на територията на община Пазарджик, както и измененията на нормативната уредба, касаеща Синята зона и „паяка“. Докладчик по бюджета ще е кметът Тодор Попов, а относно данъците, организацията на движението и Синя зона ще докладва Георги Шикерджиев.

В дневния ред на заседанието са включени общо 26 точки, сред които още продажба на общински жилища на настанени в тях наематели и отчет за работата на Общинския съвет за изминалата година. Началото на заседанието е в четвъртък – 31 януари в 14:00 часа.