Всички полицейски и младши полицейски инспектори от управленията в Пазарджик, Панагюрище, Септември, Пещера и Велинград работят активно по разпоредените действия за провеждане на разяснителната превантивна кампания за противодействие на телефонните измами.

Разлепени са брошури на редица обществени места с концентрация на хора. Провеждат се или предстои да бъдат проведени срещи с възрастни хора – в пенсионерски клубове или самотно живеещи. Идеята е да бъдат обхванати както големите квартали в общинските центрове, така и малките населени места. В разговорите се разясняват най-актуалните схеми, които използват измамниците.

Снимките са от днешните срещи проведени с полицейските  и младши-полицейските инспектори обслужващи селата Мало Конаре, Говедаре, Огняново, Хаджиево, Синитево, Мирянци.
31полиция31полиция-една баба