Годишен архитектурен преглед на проекти и реализации на членове на РК на КАБ и дружество САБ – гр.Пазарджик ще се състои този петък, в зала „Експертен съвет“ в административната сграда на община Пазарджик. Право на участие има всеки редовно отчетен член на Съюза на архитектите в България или Камарата на архитектите. В прегледа могат да вземат участие проекти и реализации от 2017 и 2018 г. Класирането на най-добрите се определя след тайно гласуване на всеки един от присъстващите редовно отчетени членове на САБ и/или КАБ. Първите двама участници събрали най-много точки в съответните раздели ще бъдат и призьорите в прегледа. Резултатите ще бъдат оповестени по-късно.