22фиданки1

Община Пазарджик започна засаждането на дървета в централна градска част и кварталите на града.

Предварително беше направен оглед и изготвен списък с местата, където през следващите две седмици ще бъдат посадени 300 декоративни фиданки.

Видът им е съобразен с метеорологичните условия и териториалното разположение.

Вече са доставени първите широколистни дървета от сортовете явор, див кестен, албиция, полски ясен и чинар.