Протест на специалистите по здравни грижи се проведе от 12 ч. пред сградата на общината в Пазарджик днес. Проявата е част от националния протест, който се проведе в същия ден и час в София пред Министерство на здравеопазването, а в големите градове – пред сградите на общините.

Исканията на специалистите по здравни грижи са формулирани в декларация, която е организирана като подписка и под нея всеки може да постави своя подпис в подкрепа на това да има еднаква основна заплата за всички специалности по здравни грижи, в размер на две минимални работни заплати.

Медицинските специалисти настояват и за допълнителни възнаграждения с регламентирани правила, както и за връщане на медицинските стандарти, за допълнително заплащане при работа в Спешно отделение и ОАИЛ, за клас прослужено време 1.2% на година и др.

На първо място в декларацията стои искането да няма търговски дружества в здравеопазването. Декларацията е разпространена във всички здравни заведения в областта. Декларацията е изпратена до Министъра на здравеопазването и Националния омбудсман.

До г-н Бойко Борисов –
Министър-председател на Република България

До г-н Кирил Ананиев –
Министър на здравеопазването

До г-жа Мая Манолова –
Омбудсман на Република България
ДЕКЛАРАЦИЯ

от медицинските специалисти по здравни грижи, заявили участие в протест на 01.03.2019 г. или подкрепили тази Декларация с подписа си.

Протестът ще се състои на 01.03.2019 г. от 12:00 часа пред Министерството на здравеопазването, гр. София, а за останалите градове от страната – пред общините.

Искания:

  1. Без търговски дружества в здравеопазването.
  2. Еднаква основна заплата за всички специалисти по здравни грижи независимо от местоработата или собствеността на болницата – 2 (две) минимални работни заплати за страната.
  3. Допълнителните възнаграждения и техните размери да са с регламентирани правила (в зависимост от натовареността).
  4. Връщане на медицинските стандарти.
  5. Нощен труд – /почасово заплащане/, допълнително заплащане за работа в Спешно и ОАИЛ, клас прослужено време 1.2% на година.
  6. КТД на национално ниво задължителен за всички структури в здравеопазването.
  7. Възможност за регламентирана сестринска и кинезитерапевтична практика.
  8. Промяна в категорията труд.

Уважаеми управляващи,

Това са най-основните ни искания за да запазим професиите на специалистите по здравни грижи и да останем и да работим в България!
Защото ни омръзна да бъдем недооценени!
Защото искаме нормални заплати и добри условия на труд!
Защото ние сме тези, които се грижат за здравето на хората!
Защото не искаме повече да носим системата на гръб!

Можете да подпишете и петицията, която е в подкрепа на медицинските специалисти – ТУК