Има надежда за възстановяването на Националната програма за енергийна ефективност, но това ще стане вероятно след година, съобщи наш източник. Оптимист в това отношение е и кметът на Пазарджик – Тодор Попов, по чиято инициатива гражданите на областния град се събраха пред общинската сграда преди две седмици. За връщането на програмата настояват над сто сдружения само в Пазарджик, а градоначалникът ни смята, че към нашата инициатива ще се присъединят и други големи градове. Той окачестви тази програма като „най-смислената дейност на управляващите, която стига непосредствено до хората“.
Междувременно стана ясно, че в петък по решение на Комитета за наблюдение на европейската програма, допълнителни близо 13 млн. лв. ще бъдат отпуснати от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за енергийна ефективност на многофамилни жилищни и обществени сгради в 28-те малки общински центрове в страната, бенефициенти на програмата по мярката „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Комитетът за наблюдение на европейската програма проведе 13-тото си заседание в Пловдив. Форумът се ръководи от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова в присъствието на представители на Европейската комисия, кметове на общини, представители на държавни органи, неправителствени организации и др.

Зам.-министър Николова уточни, че общините ще могат да кандидатстват с проекти към края на годината, като сумата може и да се увеличи, тъй като ще се направи актуализация на спестените средства и резерви непосредствено преди обявяването на поканата за проекти предложения.

Ще се финансират мерки за повишаване на енергийна ефективност на сградите, като целта е да се постигне 60% спестяване на енергия, намаляване на разходите за отопление, обновяване фасадите на сградите и повишаване на срока на експлоатация и др. Мярката ще позволи повече обновени сгради в България, а и балансирано регионално развитие между по-малките и големи общини. За средства по нея могат да кандидатстват: Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг. Припомняме, че в началото на годината бяха отпуснати още близо 33 млн. лева спестен ресурс от програмата за 32 проекта на 19 средни и малки общини отново в подкрепа на мерки за енергийна ефективност.

Решено бе и 39-те големи общини, бенефициенти по програмата, да ползват спестения ресурс за финансиране на нови проекти или за намаляване на собствен принос по проектите.  С решение на комитета се удължи и срокът, в който общините могат да кандидатстват с проекти по мерките за културна инфраструктура и обновяване на студентски общежития. Проектите могат да се подават до 31.12.2020 г., а целта е да се постигнат максимални ефекти от реализиращите се проекти, като същевременно се даде достатъчен период за подготовка.