Графикът за месец март 2019 г.

Населено място, където ще се осъществяват срещи и прием на граждани Дата на провеждане на срещи и прием на граждани Час на посещение в населеното место Времеви период на провеждане на срещи и прием на граждани
с. Голямо Белово, община Белово 01.03.2019 г.

 

14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Момина Клисура, община Белово 14.40 часа
с. Сестримо, община Белово 15.20 часа
гр. Ветрен, община Септември 05.03.2019 г.

 

14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Горно Вършило, община Септември 14.40 часа
с. Долно Вършило, община Септември 15.20 часа
с. Лозен, община Пазарджик 06.03.2019 г.

 

14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Мененкьово, община Белово 14.40 часа
с. Аканджиево, община Белово 15.20 часа
с. Карабунар, община Септември 07.03.2019 г.

 

14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Виноградец, община Септември 14.40 часа
с. Славовица, община Септември 15.20 часа
с. Боримечково, община Лесичово 08.03.2019 г.

 

14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Калугерово, община Лесичово 14.40 часа
с. Динката, община Лесичово 15.20 часа
с. Капитан Димитриево, община Пещера 11.03.2019 г.

 

14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Бяга, община Брацигово 14.40 часа
с. Радилово, община Пещера 15.20 часа
с. Дюлево, община Стрелча 12.03.2019 г.

 

14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Блатница, община Пазарджик 14.40 часа
с. Смилец, община Стрелча 15.20 часа
с. Попинци, община Панагюрище 13.03.2019 г.

 

14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Баня, община Панагюрище 14.40 часа
с. Бъта, община Панагюрище 15.20 часа
с. Априлци, община Пазарджик 14.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Сбор, община Пазарджик 14.40 часа
с. Ивайло, община Пазарджик 15.20 часа
с. Сарая, община Пазарджик 15.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Гелеменово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Драгор, община Пазарджик 15.20 часа
с. Добровница, община Пазарджик 18.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Говедаре, община Пазарджик 14.40 часа
с. Хаджиево, община Пазарджик 15.20 часа
с. Главиница, община Пазарджик 19.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Алеко Константиново, община Пазарджик 14.40 часа
с. Радилово, община Пещера 15.20 часа
гр. Брацигово, община Брацигово 20.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Розово, община Брацигово 14.40 часа
с. Равногор, община Брацигово 15.20 часа
с. Мирянци, община Пазарджик 21.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Синитово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Огняново, община Пазарджик 15.20 часа
с. Мокрище, община Пазарджик 22.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Ляхово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Паталеница, община Пазарджик 15.20 часа
с. Юнаците, община Пазарджик 25.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Величково, община Пазарджик 14.40 часа
с. Памидово, община Лесичово 15.20 часа
с. Мало Конаре, община Пазарджик 26.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Пищигово, община Пазарджик 14.40 часа
с. Черногорово, община Пазарджик 15.20 часа
с. Оборище, община Панагюрище 27.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Поибрене, община Панагюрище 14.40 часа
с. Левски, община Панагюрище 15.20 часа
с. Мало Конаре, община Пазарджик 28.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа

 

с. Хаджиево, община Пазарджик 14.40 часа
с. Говедаре, община Пазарджик 15.20 часа
с. Света Петка, община Велинград 29.03.2019 г. 14.00 часа от 14.00 часа до 16.00 часа
с. Юндола, община Велинград 14.40 часа
с. Пашови, община Велинград 15.20 часа