През последните два месеца проверки на РИОСВ спряха нерегламентирано изгаряне на отпадъци в оранжерия в с. Црънча, община Пазарджик. По предписания  на инспекцията са почистени отпадъци в коритото на р. Стара река в Батак, в частен имот в с. Говедаре (община Пазарджик), нерегламентирани сметища в землището на с. Ковачево и в защитена местност „Св. Георги“ над с. Варвара (община Септември). На площадката на завод за производство на хляб в Септември вече са обособени зони за разделно събиране на отпадъците и е извършено почистване на замърсена с отпадъци площ. Предотвратено е замърсяване на земеделски земи с изхвърлени опасни вещества в землището на с. Черногорово, община Пазарджик.

През януари и февруари експертите на РИОСВ извършиха 69  проверки на 56 обекта и дадоха 28 предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на екологичното законодателство.