С най-висок брой преференции след Надя Клисурска – Жекова на миналите избори за Народно събрание е Георги Николов Вергиев, сочи справка в ЦИК. Той е събрал 3217 преференциални гласа или 8.93% от общия брой гласове за БСП за България в нашия избирателен район. Според действащото законодателство именно на него се пада и правото да заеме овакантената банка в Парламента. Припомняме, че вчера по здравословни причини е напуснал водачът на листата на БСП – Славчо Велков.

14вергиев1

Роден през 1959г. , Георги Вергиев вече 30 години успешно развива и управлява предприятия в сферата на средния бизнес. Законовата и нормативната уредба, колкото и да е добра, все пак е една теория, а тяхното практическо приложение – реалният бизнес. Познава отблизо проблемите и трудностите, които възпрепятстват родното производство и икономика. Има достатъчно натрупан управленски опит и може да бъда полезен за успешното прилагане на една активна държавна политика за подкрепа на българските производители и българската икономика.

Средното си образование завършва в Пловдив, Техникум по фина механика“Константин Кирил Философ“, специалност “Електронно-изчислителна техника.След което завършва Висше Народно Военно училище „Васил Левски“, гр. Велико Търново,специалност „Военен инженер по експлоатация на свързочните средства и съобщителна техника и съобщителни системи.“ Офицер от свързочни войски.

БСП за БЪЛГАРИЯ
Име на кандидата Предпочитания %
1. Славчо Георгиев Велков 2270 (16041)* 6.30% (50.81%)**
2. Йордан Стоянов Младенов 4181 11.60%
3. Гурко Георгиев Митев 1839 5.10%
4. Полина Александрова Шишкова 791 2.19%
5. Георги Василев Янчев 704 1.95%
6. Петя Николаева Цанкова 469 1.30%
7. Никола Андреев Манев 882 2.45%
8. Нина Иванова Димова 281 0.78%
9. Таня Костадинова Благова 673 1.87%
10. Надя Спасова Клисурска-Жекова 3568 9.90%
11. Диана Маринова Варникова-Милчева 262 0.73%
12. Стойко Стойчев Стефанов 148 0.41%
13. Илко Савов Савов 187 0.52%
14. Маргарита Иванова Григорова-Киричева 78 0.22%
15. Васил Венков Котев 99 0.27%
16. Димитър Йорданов Жилков 123 0.34%
17. Атанас Георгиев Павлов 224 0.62%
18. Георги Николов Вергиев 3217 8.93%