24асарел 02asarel-medet-logo

„Асарел Медет“ АД  – гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на фирма-купувач на следното оборудване:

 

Насипообразувател VASP 1200/35+50 с количка с непрекъсната лента

 

Производител: KRUPP FÖRDERTECHNIK TAMROCK VOESTALPINE

Производителност: 3000 t/h (1765 m3/h)

Ширина на транспортната лента: 1200 mm

Скорост на придвижване: 10 m/min

Година на въвеждане в употреба: 2000 год.

Минимална продажна цена: 195 000 лв. без ДДС

При проявен интерес ще бъде предоставена наличната техническа информация.

Офертите се подават в срок до 18.04.2019 г. по един от следните два начина:

  • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Изпълнителен директор с надпис: „Оферта за закупуване на насипообразувател“ със забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия
  • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Изпълнителен директор.

За контакти: Даниела Ранчева – тел.: 0357/60 435

За технически въпроси: инж. Илия Добрев – тел.: 0357/60 459